Chinnamma Varghese, Indarjit Walia, Yash Paul Sharma, Sukhpal Kaur